JETRANDEVU GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Temel İlkeler

Jetrandevu.com sitesinin kullanıcılarının mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veriler özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların ilgisine sunulmaktadır.

Jetrandevu.com internet sitesi açıktır. İnternet sitesinin ana hizmetlerinden birisi işletmeler ile ilgili bilgi ve görüşleri yayınlamak ve dağıtmaktır ve bu sebeple bu tüm kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir.

Hizmetsel verilerin işlenmesi ile ilgili kurallar

Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), Jetrandevu.com tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. Jetrandevu.com hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

Kayıt sırasında gerekli olan veri

Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: cep telefonu numarası, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre, ad (isimler), soyad, cinsiyet, posta kodu, ilçe, ikamet şehir/kasaba ve imza ile hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod. Bu şekilde temin edilen numaralar ve dijital kopyalar yalnızca işletme yetkililerinin haklarını teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.

İfşa edilen kullanıcı verisi

Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir.

İsletme yetkililerinin profilinde ifşa edilen veri

İsletme profili kayıt sırasında sunulan, isim, cep telefonu, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre ve hesap aktivasyon kodu hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak, işletme yetkilisi tarafından tercihen sağlanan diğer veriler de gösterilmektedir; özellikle, personel isimleri ve çalışma saatleri gibi. Her bir profil görüşlerin listesini ve yaklaşık puanını gösteren bir listeyi içerir.

İşletmelere randevu ayarlanırken gerekli olan veri

Bir randevu ayarlarken adınızı, soyadınızı, cep telefon numaranızı vermeniz gerekmektedir. Bu veri randevunun alındığı isletme ile muhtemel olarak işletmenin ilgili resepsiyon masasındaki kişilere gösterilecektir. “İşletme için bilgiler” kısmı gerekli olan teknik bilgileri girmek amacıyla kullanılmalıdır.

Kişisel veriler

Jetrandevu.com , kullanıcıların veya isletme yetkililerinin kişisel verilerinin başlangıcı, içeriği oluşturma, değiştirme, sona erdirme, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ifasını düzeltme kapsamında işler. İşletme yetkilisi tarafından rıza verildiği takdirde, Jetrandevu.com kayıt sırasında işletme yetkilisi için zorunlu olandan daha kapsamlı veriyi işleyebilir. Kullanıcı veya işletme yetkilisi tarafından sağlanan veri Jetrandevu.com web sitesinde sunulan hizmetler ile bağlantılı amaçlarla işlenir ve rızaları olması durumunda Jetrandevu.com tarafından istatistik ve pazarlama/reklam amaçlarıyla işlenebilir.

Kullanıcılar ve işletme yetkilileri tarafından yayımlanan içerik

İşletmeler ve işletmeye ait diğer profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.

Veri saklama ve veri koruması

Kullanıcıların kişisel verileri teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulandığı ve ilgili kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uygun şekilde işlenmiş verilerin korunmasının sağlandığı bir veri tabanında saklanmaktadır. Sadece Jetrandevu.com ’dan özel yetkilendirilmiş yöneticilerin veri tabanına yetkisi vardır.

Kişisel verileri doğrulama, değişiklik yapma ve silme hakkı. Kısıtlamalar

Herhangi bir zaman, kullanıcılar veya işletme yetkilileri kendi kişisel verilerini gözden geçirme ve güncelleme veya silme hakkı vardır. Hizmet şartlarına aykırılıkları sebebiyle Jetrandevu.com ’a katılımı kısıtlanmış kişilerin mükerrer kayıt yapmalarını önlemek amacıyla, bu tür mükerrer kayıtları önlemek amacıyla gerekli olan verileri silmeyi reddedebiliriz.

İlgili mevzuat hükmü bu konuda izin verdiği ölçüde, Jetrandevu.com kullanıcıların veya isletme yetkililerinin kişisel verilerin bir kısmını telif haklarının (veya diğer hakların) korunması amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir; fakat sadece yazılı bir talebin varlığı durumunda (veya Jetrandevu.com ile bu tür veri paylaşımı ile ilgili bir işbirliği anlaşması olmasına dayalı olarak) bu tür bir paylaşım yapılacaktır. Bu tür bir talepte bulunan kuruluş, ilgili içerik/ürün/hizmete ilişkin finansal telif hakkı (veya diğer haklar) olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca bu tür hakların ihlal edildiğine dair şüphe olmamalıdır. Jetrandevu.com toplanmış kişisel verileri, kullanıcının rızası doğrultusunda veya kanun gereğince bu tür bir talepte bulunmaya yetkili kamu mercilerince gelen talep doğrultusunda da paylaşabilir. Jetrandevu.com ’a gönderilmiş elektronik postalar arşivlenmektedir ve gerektiğinde delil olarak kullanılabilmektedir.

Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar

Jetrandevu.com web sitesinde yer alan bağlantılarda yer alan internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı veya işletme yetkilisi, Jetrandevu.com sitesine koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir.

Kullanıcılar veya uzmanlara gönderilen bilgiler

Jetrandevu.com tüm kullanıcılara, Jetrandevu.com sitesindeki önemli değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Jetrandevu.com ayrıca, kullanıcı veya uzman rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.